Prikazane cijene su informativnog karaktera. Kako njegujemo individualni pristup, za svakog novog pacijenta radi se individualni plan terapije sa odgovarajućom financijskom ponudom.

NAZIV USLUGEPRODAJNA CIJENA
Estetski ispun (jednoplošni)350,00 kn
Estetski ispun (dvoplošni)400,00 kn
Estetski ispun (troplošni)450,00 kn
Estetski ispun prednjeg zuba600,00 kn
Glassionomerna podloga180,00 kn
Cervikalni defekt180,00 kn
Pečatni ispun150,00 kn
Endodontska liječenje (po kanalu)450,00 kn
Medikametozni uložak100,00 kn
Izbjeljivanje avitalnog (liječenog) zuba700,00 kn
Trepanacija zuba i medikamentozni uložak250,00 kn
Estetska intrakalrna nadogradnja700,00 kn
Dentalna terapija pedodontskog pacijenta200,00 kn
Mikroskop100,00 kn
Piezo čiščenje kanala150,00 kn
Dentalni mikroskop500,00 kn
Pravila o privatnosti - Pravila o kolačićima