Prikazane cijene su informativnog karaktera. Kako njegujemo individualni pristup, za svakog novog pacijenta radi se individualni plan terapije sa odgovarajućom financijskom ponudom.

NAZIV USLUGEPRODAJNA CIJENA
Ekstrakcija zuba400,00 kn
Komplicirana ekstrakcija zuba500,00 kn
Operkulektomija200,00 kn
Terapija dolor post ex200,00 kn
Apikotomija1.000,00 kn
Apikotomija s retrogradnim punjenjem1.500,00 kn
Alveotomija1.200,00 kn
Prekrivanje recesije s autolognim transplantatom3.000,00 kn
Gingivektomija po kvadrantu1.500,00 kn
Kiretaža korijenova po kvadrantu750,00 kn
Imobilizacijski splint (po zubu)400,00 kn
Kortikotomija1.000,00 kn
Augumentacija (membrana i biomaterijal)3.500,00 kn
Frenulektomija500,00 kn
Prezervacija alveole2.500,00 kn
Kliničko produljenje krune s osteoplastikom (po zubu)750,00 kn
Osteoplastika (resektivna kirurgija)750,00 kn
Cistektomija1.500,00 kn
Incizija i drenaža apscesa200,00 kn
Otvoreni sinus lift5.500,00 kn
Transkrestalni sinus lift2.000,00 kn
Gingivektomija bez osteoplastike500,00 kn
Ekstrakcija umnjaka sa medikamentoznim uloškom800,00 kn
Kirurška intervencija u dentalnoj implantologiji3.000,00 kn
Pravila o privatnosti - Pravila o kolačićima