Prikazane cijene su informativnog karaktera. Kako njegujemo individualni pristup, za svakog novog pacijenta radi se individualni plan terapije sa odgovarajućom financijskom ponudom.

NAZIV USLUGEPRODAJNA CIJENA
Digitalna analiza (vizualizacija)1.000,00 kn
Digitalna analiza (vizualizacija)-Invisalign3.500,00 kn
Studijski modeli za plan terapije500,00 kn
Clear aligner Level I.7.000,00 kn
Clear aligner Level II.9.000,00 kn
Clear aligner Level III.11.000,00 kn
Clear aligner Level IV.13.000,00 kn
Clear aligner Level V.15.000,00 kn
Clear aligner Level VI.18.000,00 kn
Clear aligner Level VII.20.000,00 kn
Clear aligner Level VIII.22.000,00 kn
Retainer (jedna čeljust)500,00 kn
Vivera retainer (jedna čeljust)2.000,00 kn
Vivera retainer (obje čeljusti)4.000,00 kn
Splint500,00 kn
Reparatura splinta100,00 kn
Refinement clear aligner2.500,00 kn
ABB koncept3.000,00 kn
Invisalign Comprehensive26.500,00 kn
Pravila o privatnosti - Pravila o kolačićima